TIKO-tieisännöitsijäkoulutus

17.9.2024, klo 08.30 - 12.12.2024, klo 15.00
14.4.2023, klo 08.00 - 20.6.2024, klo 23.59
Simo Takalammi 0400 167170 ja Teuvo Taura 0400 720336
TIKO-tieisännöitsijä
 
TIKO-tieisännöitsijä on yksityisteiden tiekunnille vaihtoehto talkootyötyyppiseen tieasioiden hoitamiseen. Tieisännöitsijä on asiantuntija, pää- tai sivutoiminen ammatinharjoittaja. Heitä on tähän mennessä koulutettu yhteensä noin 400. Suomi on ainoa maa, jossa on tällainen osaajakunta.
 
TIKO-tieisännöitsijöiden koulutuksen järjestää Suomen Tieyhdistys, päärahoittaja on Traficom. 

TIEISÄNNÖITSIJÄVERKKO LAAJENEE
Syksyn 2024 koulutukseen valitaan koko maan alueelta n. 25 kurssilaista.
 
Kurssilaisvalinnoissa painotetaan erityisesti alueita, joilla kysyntää palveluille on enemmän, kuin mihin tarjonta pystyy vastaamaan. Hakijana voi olla mm. useamman yksityistien asioita jo nyt hoitava toimitsijamies, tiekunnan vastuuhenkilö ja muu tieasioiden hoitoon halukas henkilö. Varsinaisia koulutus- tai ammattivaatimuksia ei ole.
Hakijalta edellytetään yksityistieasioiden perustuntemusta sekä kiinnostusta ja valmiuksia ryhtyä tarjoamaan tieisännöintipalveluja tiekunnille ja muille toimijoille, pää- tai sivutoimisesti. Koulutus ei siis ole tarkoitettu vain oman tiekunnan asioiden hoidossa tarvittavien tietojen hankkimiseen eikä myöskään julkisen sektorin tms. viran- tai toimenhaltijalle omassa työssään tarvittavan tiedon lisäämiseksi. Tätä varten on oma koulutus (Yksityistieasioiden korkeakoulu).

SINUSTAKO TIEISÄNNÖITSIJÄ?  
Tieisännöitsijä hoitaa teiden hallinnolliset tehtävät, tilaa ja valvoo työt, seuraa teiden kuntoa, jne. Hän toimii joko hoitokunnan asiantuntija-apuna tai toimitsijamiehenä. Monet tahot voivat käyttää tieisännöitsijän palveluja mm. koulutuksessa ja neuvonnassa. 
 
Ohjelma ja koulutukseen hakeminen
Koulutus koostuu 3-4 tunnin webinaariluennoista, kahdesta kolmen päivän lähijaksosta sekä ennakko- ja välitehtävistä. Kurssin aloitus on 17.–20.9. webinaariluentona, jatkuen 8-10.10. niin ikään webinaariluentoina. Webinaarit alkavat klo 8.30 ja päättyvät klo 12.00. Kurssin lähijaksot ovat 57.11. ja 10-12.12. Kurssilainen osallistuu molemmille lähijaksoille. Lähijaksot pidetään Tampereen seudulla. Kurssin suorittaminen edellyttää myös itseopiskelua sekä aikaa välitehtävien tekemistä varten. 

Kurssimaksu on 690 € (sis. alv) kattaen koulutuksen, kurssimateriaalin ja ylöspidon kurssijaksojen aikana eli ruuat ja majoituksen kurssipäivinä 1 h:n huoneessa. Maksu laskutetaan valintojen jälkeen.

Haku viimeistään 20.6.2024. Valinnoista ilmoitetaan heinäkuun alkuun mennessä.

Lisätietoja: simo.takalammi@tieyhdistys.fi, p. 0400 167170 ja teuvo.taura@tieyhdistys.fi 0400 720336. 

Suomen Tieyhdistys ry
Koulutus koostuu webinaari -luennoista sekä kahdesta lähijaksosta sekä ennakko- ja välitehtävistä. Kurssin aloitus 17.–20.9. webinaariluentoina, jatkuen 8.–10.10. Kurssin lähijaksot ovat 5–7.11. ja 10–12.12. Tampereen seudulla.